Komunální volby 2022

Prosadili jsme:

 • Fond na záchranu zoologické zahrady
 • Návrat Policie ČR do Krásného Března
 • Stavbu největšího parkoviště za poslední roky - 100 míst na sídlišti Skalka
 • Zbourání bývalých obecních domů v Matiční s podmínkou, že plocha už nebude sloužit bydlení
 • Výkup domu ve Veslařské ulici, kde vzniknou obecní byty pro mladé rodiny, samoživitele     a seniory
 • Masivní investice do obecního majetku (bytů, domů, základní umělecké školy) - Neštěmice jako vzor péče o majetek
 • Rekordní finanční prostředky pro městské obvody
 • Zabránili jsme zavedení pro většinu lidí nespravedlivého poplatku za komunální odpad

Základní programové body hnutí Vaše Ústí pro komunální volby 2022

 • Čisté a bezpečné město
 • Stabilizace veřejných financí
 • Strategie záchrany a rozvoje města a jeho majetku na příštích 5 let
 • Projektová připravenost
 • Masivní investice do městského majetku - škol, školek, domovů pro seniory, chodníků          a i komunikací
 • Rozvoj jezera Milada - ve spolupráci s dalšími dotčenými městy
 • Trvalý nástup předními dveřmi na problematických linkách MHD
 • Důstojné nákupní centrum pro Střekováky
 • Posílení pravomocí a spravedlivé financování městských obvodů (změna statutu města)
 • Posílení městského bytového fondu s byty pro mladé, samoživitele a seniory
 • Podpora mládežnického sportu
 • Spolupráce s komunitou (TJ Mojžíř jako vzor)
 • Dopracování nového územního plánu s důrazem na nová parkovací místa na sídlištích           a v jejich okolí
 • Senior pointy na každé radnici

https://vaseusti.cz