Dejte s námi Ústí šanci

29.05.2018

Představujeme vám volební program Vaše Ústí pro komunální volbyObčan a samospráva

Chceme vstřícný, efektivní a komunikující úřad. Budeme průběžně zveřejňovat
informace o hospodaření města, o veřejných zakázkách, prodeji městského majetku,
plánovaných investicích, dotacích či personálních změnách. Nad rámec zákona
otevřeme i výběrová řízení malého rozsahu a zamezíme tak vlivu politiků a
podnikatelských skupin k přihrávání zakázek spřízněným lidem a firmám.
Chceme změnu statutu města a výrazné posílení pravomocí městských obvodů,
včetně jejich financování. Městské obvody mají nejblíže k lidem, vědí, co jejich
obyvatele trápí.


Sociální oblast

Výkup bytů a domů v problémových lokalitách a jejich svěření do péče městským
obvodům je pro nás jediná cesta, jak zabránit dalšímu přílivu sociálně slabých.
Krůček po krůčku tam začneme zlepšovat sociální situaci v Ústí nad Labem. Ústí nad
Labem už dál nemůže být odkladištěm pro nepřizpůsobivé z celé České republiky i
ze Slovenska. Budeme trvat na striktních kontrolách ubytoven. Město musí tlačit na stavební úřad, aby zakročil proti vlastníkům, kteří se o své domy a pozemky nestarají.
Prosadíme stavbu nových domovů pro seniory, aby nemuseli čekat na místa dlouhé roky. Podpoříme i komunitní bydlení  s pečovatelskou službou. Budeme iniciovat vznik hospice pro důstojný odchod blízkých co nejblíže rodině.


Bezpečnost

Ústí nad Labem jako bezpečné město - není to utopie. Městská policie nesmí sloužit
k naplňování městské kasy uloženými pokutami za dopravu. Strážníci patří do ulic.
Budeme žádat striktní dodržování veřejného pořádku, ať již v okolí problémových
míst v centru měst, tak na sídlištích.
Posílíme řady městské policie. Zavedeme kariérní řád a zaměstnanecké benefity na
takové úrovni, abychom zamezili odlivu vyškolených městských policistů na
výnosnější pracovní pozice či do služby u PČR.


Čistota a pořádek, životní prostředí

Posílíme rozpočty městských obvodů v oblasti údržby pořádku a zeleně. Budeme pokračovat ve zkrášlování města novou výsadbou, jak jsme to dělali doposud na Severní Terase a v Neštěmicích. Budeme usilovat o navyšování počtů lidí zaměstnaných na veřejně prospěšné práce.


Doprava

Přineseme nová parkovací místa. Při tvorbě nového územního plánu města budeme klást důraz na dostatečné množství ploch pro parkování. Na přetížených sídlištích je nutné přistoupit ke stavbám parkovacích domů a zároveň regulaci parkování vznikem rezidenčních zón.

Zapojili jsme Ústí nad Labem do krajské integrované dopravy. Za klíčové považujeme
dokončení odbavovacího systému, aby měli cestující možnost využívat městskou i
krajskou dopravu díky čipovým i platebním kartám. Otevřeme debatu o snížení ceny ročních jízdenek, které jsou v současné době dražší než v Praze. Financování akciové společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem je potřeba změnit tak, aby neztrácela každý rok na hodnotě. Zapojíme přívozy do systému MHD.


Finance

Vyrovnané rozpočty jako základ odpovědného hospodaření. Ústí nad Labem ještě dlouhé roky potáhne břímě v podobě dluhů z let minulých. Až do roku 2030 bude splácet úvěr Evropské investiční bance, splácí i některé investice jako je rekonstrukce fotbalového stadionu. Na druhou stranu získává díky vyšším daňovým příjmům i víc peněz. Finance musí jít do údržby zanedbaných silnic, chodníků, škol a školek. Obří finanční injekci potřebuje kvůli neutěšenému stavu zoologická zahrada. Je proto nezbytné důsledně hledat národní i evropské dotační projekty, aby bylo město schopné se nejen postarat o svůj stávající majetek, ale investovat i do rozvoje.


Kultura a sport

Budeme nadále podporovat kulturní místní kulturní akce a zároveň usilovat o to, aby jich bylo ještě více pro všechny věkové kategorie. Kulturní instituce musí mít jistotu financování na delší časové období než jeden rok. Je proto nezbytné vytvořit takovou kulturní koncepci, která přinese víceleté financování.

Fair play jako základ podpory sportu. Je nezbytně nutné zajistit férovou podporu všem klubům, které pracují s dětmi a mládeží. Není možné, aby některé kluby dostávaly na jednoho žáka desetitisíce korun a ostatní sotva tisícikorunu. Provedeme revizi všech sportovišť ve správě města a městských obvodů a připravíme projekty na jejich revitalizaci. Budeme trvat na převodu stadionu v Neštěmicích pod obvodní radnici.


Památky a cestovní ruch

Chceme živé centrum města, ve kterém budou obyvatelé města rádi trávit čas. Podpoříme obnovu drobných historických památek, na které se desítky let zapomínalo. Maximálně využijeme potenciál jezera Milada, které se může stát "Mácháčem" Ústeckého kraje.

Budeme propagovat město a jeho atraktivní okolí na veletrzích cestovního ruchu v Česku i zahraničí, abychom přivedli více turistů. 


Bydlení

Postupným výkupem dříve privatizovaných domů a bytů získáme možnost zajistit bydlení ohroženým skupinám lidí - seniorům, mladým rodinám či matkám samoživitelkám. Využijeme dotační tituly k tomu, abychom mohli Ústečanům nabídnout dostupné bydlení.


Vzdělávání

Připravíme rekonstrukci základních a mateřských škol, aby jejich zázemí odpovídalo 21. století.

https://vaseusti.cz