Základní programové priority politického hnutí

VašeÚstí


1. Občan a samospráva

Chceme vstřícný, efektivní a komunikující úřad. Budeme průběžně zveřejňovat informace o hospodaření města, o veřejných zakázkách, prodeji městského majetku, plánovaných investicích, dotacích či personálních změnách. Veřejně zpřístupníme veškeré smlouvy s externími dodavateli na webových stránkách města i městských obvodů a v městských novinách.

2. Sociální oblast

Ve spolupráci s živnostenským úřadem, Cizineckou policií, Krajskou hygienickou stanicí, Městskou policií a hasiči se zaměříme na dodržování všech platných právních předpisů v ubytovnách pro sociálně slabé i na dodržování čistoty a bezpečnosti v jejich okolí.  Budeme trvat na kontrolách Úřadu Práce ČR v ubytovnách i bytových domech, kam jsou vypláceny dávky na bydlení.

3. Bezpečnost

Chceme, aby naše město Ústí nad Labem bylo bezpečným městem. Proto se zaměříme na zlepšení a zintenzivnění práce Městské policie. Tu podrobíme důslednému finančnímu a personálnímu auditu, na základě kterého zvolíme nejefektivnější systém jejího fungování. Zavedeme kariérní řád a zaměstnanecké benefity na takové úrovni, abychom zamezili odlivu vyškolených městských policistů na výnosnější pracovní pozice či do služby u PČR.

Prosadíme další navýšení počtu strážníků městské policie. už za našeho působení ve vedení města jich přibylo o víc než dvě desítky. Ideální počet je pro zajištění bezpečnosti ve městě 250.

4. Doprava

Zapojili jsme Ústí nad Labem do krajské integrované dopravy. Za klíčové považujeme dokončení odbavovacího systému, aby měli cestující možnost využívat městskou i krajskou dopravu díky čipovým i platebním kartám. Otevřeme debatu o budoucnosti akciové společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem, která je dlouhodobě podfinancována. V důsledku toho společnost každoročně ztrácí na hodnotě.

5. Památky, turistický ruch

Chceme živé centrum města, ve kterém budou obyvatelé města rádi trávit čas. Budeme propagovat město a jeho atraktivní okolí na veletrzích cestovního ruchu v Česku i zahraničí, abychom přivedli více turistů. Prohloubíme spolupráci se saským Chemnitz a Drážďany.

6. Kultura a sport

Podpora kultury a sportu jako přirozených občanských aktivit, využití sportu a kultury jako prevence škodlivých společenských jevů.

7. Vzdělávání

Podpora široké nabídky veřejného i soukromého vzdělávání, využití moderních komunikačních technologií.

8. Bydlení

Podpora projektů určených k bydlení, které budou realizovány jinými než veřejnými zdroj.

9. Finance

Vyrovnané městské finance, snižování zadlužení města.

10. Životní prostředí a odpady

Intenzivně a důsledně budeme provádět kontroly (ve spolupráci s Městskou policií, Českou inspekcí životního prostředí, s živnostenských úřadem) sběren kovového odpadu. Pomoci by nám měla chystaná novela zákona o odpadech, v níž ministerstvo životního prostředí chce místní samosprávě svěřit větší pravomoci (obce by měly výkup kovového odpadu povolovat, počet i provozní dobu sběrem regulovat, případně i zakázat).Úplné znění stanov politického hnutí VašeÚstí ke stažení: