Vaše Ústí odmítá trafiky, Yveta Tomková opustila dozorčí radu zoo

                                                                       V Ústí nad Labem 19. prosince 2016


Zastupitelka a předsedkyně Vaše Ústí Yveta Tomková opustila dozorčí radu Zoologické zahrady
města Ústí nad Labem, příspěvkové organizace. Rezignaci dnes oznámila primátorce města Věře Nechybové. Důvodem je ztráta důvěry ve vedení ZOO, které se rozhodlo bez výběrového řízení zaměstnat od 1.1.2017 zastupitele Miroslava Štráchala. Vaše Ústí s takovým krokem zásadně nesouhlasí a odmítá s ním být jakkoli spojováno. "Zaměstnání kolegy Štráchala považuji za fatální selhání vedení ZOO. Ta se stává trafikou pro kolegu, jehož hlas vedení města ve stávající situaci, kdy nemá většinu v zastupitelstvu, zoufale potřebuje," říká Yveta Tomková.

Dozorčí radu zoo už v červnu opustil předseda klubu zastupitelů Vaše Ústí Martin Mata. Důvodem byly nepřiměřené zásahy tehdejšího předsedy dozorčí rady Bořka Voráče do jejího řízení. Už tehdy se angažování Miroslava Štráchala chystalo. "Na jaře se pokus o instalování pana Štráchala podařilo zastavit v zárodku. A když se pro něj nepodařilo najít uplatnění v jiné společnosti vlastněné či spoluvlastněné městem, jen se tento nápad oprášil. "Kupování" si hlasu místem v příspěvkové organizaci města je naprosto skandální. Zvlášť ve chvíli, kdy hlas Miroslava Štráchala byl jedním z nejtěsnějších 19 při hlasování o rozpočtu města na příští rok," vysvětluje Martin Mata.

Vaše Ústí proto vyzvalo primátorku Nechybovou, aby se situací v zoologické zahradě začala zabývat. Působení prvního náměstka primátorky Jiřího Madara, do jehož kompetence zoo spadá, nedávají záruku, že by se situace v zoo mohla zklidnit. Byl to právě Jiří Madar, kdo do zoo v loňském roce přivedl někdejšího ředitele Bořka Voráče. Navíc Miroslav Štráchal působil ve
společnosti příbuzných Bořka Voráče.

Dozorčí rada zoo má v tuto chvíli už jen tři členy namísto pěti. Vaše Ústí apeluje na to, aby neobsazená místa byla obsazena odborníky. "Pokud má dozorčí rada ještě vůbec fungovat, měli by ji tvořit odborníci. V opačném případě její existence pozbývá smysl," dodává Martin Mata.


Obvody jsou podfinancované, Vaše Ústí žádá změnu

                                                                             V Ústí nad Labem 15. lisopadu 2016  

Vaše Ústí chce narovnat nespravedlnost v rozdělování městských peněz a posílit rozpočty všech městských obvodů, kterým každoročně chybí milióny korun. Městské obvody jsou plně odkázané na dotace od magistrátu města. Peníze ale dostávají jen na provoz, tedy výkon státní správy a samosprávy, a na péči o zeleň. Na investice ale vedení města při sestavování rozpočtu nepamatuje. Vaše Ústí chce nespravedlnost v rozdělování městských peněz narovnat. "Není město a městské obvody. Městské obvody jsou město, a tak by k nim mělo vedení magistrátu přistupovat. Staráme se o majetek v řádech stamilionů, máme desítky kilometrů chodníků, ale na investice nedostáváme z rozpočtu města ani korunu," říká starostka Severní Terasy Renata
Zrníková.

Situace dospěla tak daleko, že městské obvody musí sahat do peněz z takzvané vedlejší hospodářské činnosti, tedy například svých příjmů z pronájmů, aby vůbec sestavily vyrovnaný rozpočet. Severní Terasa tak letos do rozpočtu zapojila 5,75 miliónu korun, Neštěmice 2,5
miliónu korun. "Kdybychom tyto prostředky nezapojili, nesestavili bychom vyrovnaný rozpočet. Přitom bychom tyto peníze měli obratem investovat do svého majetku. Chybí nám například 16 miliónů korun na zateplení našich bytových domů v Krásném Březně, finance na opravy střech,
rekonstrukce výtahů,"
vypočítává starostka Neštěmic a předsedkyně hnutí Vaše Ústí Yveta Tomková. Severní Terase zase zoufale chybí peníze na opravy chodníků. "Jen na opravy schodišť
a chodníků, které jsou v havarijním nebo velmi špatném stavu, nám v současné době chybí kolem 10 miliónů korun. Na větší opravy budov, které máme ve správě, finance také bohužel chybí,"
doplňuje Renata Zrníková.

V letošním roce získaly Neštěmice a Severní Terasa mimořádnou investiční dotaci ve výši 4,9 miliónu, resp. 5 miliónů korun. Radnice je využily na opravy chodníků, nová hřiště nebo
parkoviště. "Bez této mimořádné dotace bychom neudělali téměř nic. Přitom všude chybí dětská hřiště, ta stávající nutně potřebují obnovu. Jsou chodníky, na které nikdo desítky let nesáhnul a podle toho také vypadají," dodává Yveta Tomková.

Peníze obvodům chybí i na péči o zeleň. Ještě v roce 2011 dostávaly městské obvody v součtu 40
miliónů korun, letos bylo v rozpočtu 32 miliónů korun. I tady žádají obvodní radnice navýšení peněz o navýšení alespoň na úroveň roku 2011.

S kolika penězi pro městské obvody vedení města počítá, bude zřejmé z návrhu rozpočtu města,
který by měli zastupitelé schvalovat. Starostky Severní Terasy a Neštěmic na jednání k rozpočtu, které iniciovala primátorka Věra Nechybová, požádaly o navýšení peněz na provoz i zeleň. Zástupci centrálního městského obvodu a Střekova na jednání nebyli. "Zaráží nás, že se dvou obvodů na jejich požadavky, které jsou zcela legitimní, nikdo neptal. Chceme věřit tomu, že peníze pro městské obvody nechce vedení města "vyhandlovat" za podporu rozpočtu města nebo jiných věcí. Na to nepřistoupíme. Podporu potřebují všechny městské obvody," říká zastupitel a bývalý ekonomický náměstek primátora Martin Mata.

Vaše Ústí bude zároveň požadovat, aby všechny městské obvody dostaly peníze i na investice. Stávající finanční situace města to umožňuje. "Město má v posledních dvou letech díky lepšímu výběru daní a vyšším příjmům z hazardu přebytky v řádech desítek miliónů korun. Peníze pro
městské obvody jsou penězi pro jejich rozvoj,"
dodává Martin Mata.

Vaše Ústí chce postavení městských obvodů a jejich financování řešit koncepčně. Pracuje proto na změně statutu města, který by měl jasně určovat, jak se budou městské peníze přerozdělovat. Svůj návrh předloží zastupitelům v příštím roce.


Vaše Ústí nebude dál jednat o doplnění rady, zůstává v opozici

                                                                                                

                                                                                    V Ústí nad Labem 9. listopadu 2016

Hnutí Vaše Ústí už nebude nadále vyjednávat o doplnění nefunkční rady města. Vedení města Ústí nad Labem, konkrétně primátorka Věra Nechybová a její náměstci Jiří Madar a Pavel Dufek v uplynulých měsících opakovaně žádali zástupce hnutí Vaše Ústí, aby do rady města vstoupili.

Vyjednávací tým Vaše Ústí se sešel s vedením na schůzce iniciované primátorkou 26. října a předložil v písemném znění své návrhy. Navzdory tomu, že primátorka opakovaně slíbila vyjádření
k našim návrhům (původní termín byl 31. října, následně 7. listopadu), dosud od ní nemáme zpětnou vazbu. "Předložili jsme programové návrhy, které měly potenciál získat podporu napříč politickým spektrem a přispět ke zklidnění rozbouřené situace v zastupitelstvu. Nerozumíme tomu, proč nás vedení města oslovilo, když není schopné či ochotné ani po dvou týdnech říct, zda jsou pro ně naše návrhy akceptovatelné či nikoliv," říká předsedkyně Vaše Ústí Yveta Tomková.

Vedení podle našeho názoru tímto přístupem ukazuje, že skutečný zájem o dovolení rady nemá. Jasně to dokládá fakt, že série jednání, která začala už letos na jaře, dosud nevedla ke stabilizaci města. "Primátorka a její náměstci chtěli, aby radu doplnily jen naše starostky Yveta Tomková a Renata Zrníková. Rada by tak byla funkční, ale vedení města by nadále nebralo na partnery ohled a rozhodovalo o všem po svém," říká první místopředseda Vaše Ústí Martin Konečný.

Pravděpodobně největším problémem bylo pro stávající vedení to, že Vaše Ústí, coby hnutí s nejsilnějším klubem případné menšinové koalice, navrhovalo doplnění rady čtyřmi svými zástupci. Dvojici nezařazených zastupitelů a dvěma zastupitelům Ústeckého fóra občanů přitom měly zůstat posty primátora a dvou náměstků. Kandidátem hnutí Vaše Ústí na post prvního náměstka primátorky, který by byl zodpovědný za oblast financí a dotací, byl Martin Mata. Zbylí tři radní měli být neuvolnění. "Za krach dalšího jednání nese plnou zodpovědnost primátorka a její náměstci. Pro Vaše Ústí se nic nemění, zůstáváme konstruktivní opozicí. Nadále budeme prosazovat svůj program a body důležité pro rozvoj města. Chceme změnit systém financování městských obvodů, jednat s vlastníky brownfieldů. Budeme tlačit na vedení, aby bezodkladně pracovalo na projektech, které jsou nezbytné pro to, aby se město mohlo ucházet o evropské i národní dotace," dodává Martin Mata.

Personální návrhy hnutí Vaše Ústí byly následující:

Martin Mata - 1. náměstek primátorky, oblast financí a dotací

Václav Pěkný (nez., člen klubu Vaše Ústí) - neuvolněný radní

Renata Zrníková - neuvolněná radní

Yveta Tomková - neuvolněná radní


Předsedkyní VašeÚstí je Yveta Tomková

Předsedkyní hnutí VašeÚstí je starostka městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice a zastupitelka města Yveta Tomková. Rozhodl o tom ustavující sněm nového hnutí, které vzniklo letos na jaře.

Místopředsedou zvolil sněm podnikatele Martina Konečného, který se dlouhodobě věnuje fungování samosprávy. Oba byli zvoleni jednomyslně.

Yveta Tomková považuje svoje zvolení za velký závazek. "Vážím si podpory kolegů. VašeÚstí je zcela nové hnutí, které budujeme od úplných začátků. Nejsme rychlokvaškou, kterých vzniká před každými volbami bezpočet. Poctivou prací a jasným a srozumitelným programem chceme lidem v Ústí ukázat, že tady jsme pro ně," říká Yveta Tomková.

Martin Konečný považuje VašeÚstí za výzvu. "Za našimi starostkami je vidět velký kus práce. Neštěmice jsou úplně jiné, než tomu bylo ještě před dvěma roky. Jsou přívětivější, jsou čistší, zkrátka hezčí. Stejně tak práce Renaty Zrníkové a jejích kolegů na Severní Terase je úžasná. Novými parkovišti v sídlištích nebo hřišti přesvědčuje, že vnímá potřeby obyvatel. A právě to, že opravdu pracují pro své obvody mě přesvědčilo, že VašeÚstí má smyl," vysvětluje Martin Konečný.

VašeÚstí už dříve jasně řeklo, že nemá ambice směrem k letošním krajským volbám, které nás čekají v říjnu. Za prioritu považuje prosazování programu pro Ústí nad Labem.

Z klubu VašeÚstí odešlo po dohodě pět zastupitelů

Z klubu VašeÚstí v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem odešlo po vzájemné dohodě pět zastupitelů. Klíčovou roli v rozchodu s bývalými kolegy z hnutí ANO sehrály rozpory v názoru na řešení stávající krize ve vedení města.

Odlišné názory se projevovaly již delší dobu, odchod Martina Maty, Pavla Štěpaře, Milana Krejčího, Václava Pěkného a Jiřího Macha je tedy logickým vyústěním situace. "Neshodli jsme se v názoru na to, jak vyřešit současnou magistrátní krizi. Proto jsme se dohodli na rozchodu," říká kandidátka na předsedkyni hnutí Vaše Ústí a starostka Neštěmic Yveta Tomková. Ze společného klubu už dříve odešel Josef Zikmund, který nesouhlasil s jakýmkoli dovolením stávající rady.

VašeÚstí jednoznačně odmítá odvolání celého vedení města, jak plánovali či plánují někteří zastupitelé a uskupení. "Odchod celého vedení by vedl jen k další destabilizaci města a chaosu na úřadě. Věříme, že se neúplnou radu podaří v dohledné době dovolit," doplňuje Yveta Tomková.

Pro VašeÚstí se nic nemění, ani jeden z výše jmenovaných nebyl členem hnutí.  "Vaše Ústí zůstává i nadále v opozici. Záleží nám na tom, abychom byli opozicí konstruktivní, nechceme pouze kritizovat a bořit, ale navrhovat vlastní řešení," doplňuje starostka Severní Terasy Renata Zrníková.

Vedení města odmítlo doplnění rady o zástupce VašeÚstí

                                                                                                                  

                                                                                                        v Ústí nad Labem 16. května 2016

Klub zastupitelů VašeÚstí aktivně pokračuje v hledání východiska ze současné magistrátní krize, jejímž výsledkem je nefunkční rada města a její kompetence převedené na zastupitele. V uplynulých týdnech se vyjednávací tým VašeÚstí sešel se všemi, kteří na nabídku setkání a vyřešení situace reagovali. VašeÚstí se sešlo i se stávajícím vedením města, které reprezentovali primátorka Věra Nechybová (nezařazená) a její první náměstek Jiří Madar.

VašeÚstí předložilo návrh na doplnění až 5 radních, kteří by mohli být garancí a stabilním prvkem do konce volebního období. Zároveň vyzvalo současné vedení města, aby dva z nich opustili své funkce. Rada by podle VašeÚstí měla zůstat sedmičlenná a reflektovat rozložení sil v zastupitelstvu "Považujeme za zcela nepřijatelné, aby stávající vedení zůstalo ve stejném složení. Ve vedení zůstává hnutí UFO, které získalo zhruba 6 procent hlasů a dva mandáty a dva nezařazení, kteří nereprezentují nikoho. Neodráží to výsledek voleb, ani počet hlasů jednotlivých klubů. Dali jsme jasně najevo, že opakovaná prohlášení vedení města o tom, že nikdo nechce pracovat ve prospěch města, se nezakládají na pravdě. Nabídli jsme pět radních," vysvětluje předseda klubu zastupitelů VašeÚstí Martin Mata.

Primátorka Věra Nechybová i náměstek Jiří Madar tuto variantu odmítli. VašeÚstí přesto věří, že oba tuto možnost ještě zváží. "Předpokládali jsme od vedení města sebereflexi a odpovědnost za současnou neutěšenou situaci. Vedení města není schopno samo zajistit dovolení ideálně všech chybějících radních, dokonce ani jednoho jediného. Přesto situaci blokuje tím, že trvá na zachování svých pozic a počtu radních. To je pro nás zcela neakceptovatelné," doplňuje další z vyjednavačů Pavel Štěpař.    

Tým VašeÚstí se znovu sešel i ze zástupci hnutí PRO!Ústí. To potvrdilo svou případnou podporu hnutí VašeÚstí za podmínky, že provede změnu ve vedení města a dohodne se na prioritách v otázce prosazování jejich programu. "Jsme rádi, že hnutí PRO!Ústí přistupuje k současné krizi konstruktivně a vyvrátilo spekulace o jiných možnostech spolupráce. Skutečnost, že se toto hnutí upozadilo a dává nám prostor k vyjednávání s nabídkou podpory, je další možnou cestou, jak omezit animozity napříč zastupitelstvem a nalézt další možné řešení současné krize," dodává Martin Mata.

Další pozitivní vyjádření a možná podpora přichází i od KSČM, která nevyloučila případnou podporu v dovolení rady města. Zatím ale není jasné, zda by částečné odvolání vedení města na základě naší současné výzvy podpořilo.


Jednání zatím dohodu o novém vedení města nepřinesla


                                                                                                      v Ústí nad Labem 11. května  2016   

Jednání z posledních týdnů nepřinesla řešení stávající krize ve vedení města Ústí nad Labem, které nemá funkční radu. Její kompetence přešly v dubnu na zastupitelstvo. Klub VašeÚstí inicioval od dubnového zastupitelstva schůzky se všemi stranami a hnutími, které jsou v městském zastupitelstvu zastoupeny. "Sešli jsme se se všemi, kteří na naše oslovení reagovali, předložili jsme naše programové priority včetně rekonstrukce koupaliště na Klíši nebo posílení investičních částí rozpočtů všech městských obvodů," říká předseda klubu zastupitelů VašeÚstí Martin Mata.

Současné vedení města nemá ve stávajícím složení podle VašeÚstí legitimitu, v žádném případě nerespektuje výsledky voleb, pokud ho tvoří dva zástupci UFO a dva nezařazení. Přesto znovu svolala primátorka Věra Nechybová schůzku předsedů klubů, jejímž jediným bodem má být dovolení stávající, čtyřčlenné rady. "Paní primátorka svolávala taková jednání už v dubnu. Jejich výsledek nebyl žádný. Zastupitelstvo města dalo jasný signál, že stávající vedení města doplnit nechce. Očekával bych ze strany vedení sebereflexi a přijetí odpovědnosti za stávající stav," doplňuje Martin Mata. Z těchto důvodů se VašeÚstí dnešního jednání nezúčastní.

VašeÚstí nadále prosazuje sestavení stabilního vedení města, které zůstane do konce volebního období a bude pracovat ve prospěch obyvatel. "Budeme dál jednat se všemi. Variant, jak stávající krizi vyřešit, je několik," dodává Martin Mata.


VašeÚstí odmítá osobní útoky

a vyzývá k jednání o krizi

v Ústí nad Labem 22. dubna 2016

Klub VašeÚstí považuje za nutné ještě jednou se vyjádřit ke stávající krizi ve vedení města Ústí nad Labem. Současný stav je pro obyvatele naprosto nepřehledný, do popředí se dostávají osobní útoky. VašeÚstí ctí slušnou politiku bez útoků a animozit, také proto starostky Yveta Tomková a Renata Zrníková zdůvodňovaly svůj odchod z Rady města Ústí nad Labem spíše diplomaticky. Jejich rozhodnutí opustit radu rozhodně nebylo unáhlené.

Dlouhodobě se snažily krizi ve vedení města řešit. K rezignaci se rozhodly až poté, co ztratily jakýkoli vliv na chod města a staly se jen loutkami k naplňování volebního programu Ústeckého fóra občanů, tedy hnutí, které na v komunálních volbách získalo pouhých 6 procent hlasů a tím jen 2 mandáty z 37.  "Šlo o nutnost, abychom dostály slibům, které jsme před volbami deklarovaly. Mezi ně patří poctivá práce pro naše město a jeho obyvatele, umění naslouchat jejich potřebám a řešit je. Rozhodně mezi ně nepatří praktiky devadesátých let typu něco za něco a vydírání. Důvody svého odchodu jsme sdělily všem zastupitelským klubům a je na nich, jak se k tomu postaví. Všichni vědí, že hlavní příčinou odchodu z rady města je způsob jednání náměstka primátorky Jiřího Madara a jeho téměř neomezený vliv na vedení města. Z našeho pohledu nebylo tak možné důsledně prosazovat a naplnit náš volební program. Výsledek voleb ukázal, že lidé chtěli změnu, ve kterou věřili oni a stále věříme i my," vysvětlují starostky Neštěmic a Severní Terasy Yveta Tomková a Renata Zrníková.

Stávající situace, kdy město nemá funkční radu, rozhodně neznamená, že by byl jeho chod ochromen, dál pracuje i úřad. Vyřešit stávající situaci je podle názoru VašeÚstí možné v poměrně krátké době. Také proto se VašeÚstí aktivně zapojí do řešení stávající krize. "Budeme iniciovat jednání o vytvoření stabilní vlády v našem městě, která bude mít silnou podporu v zastupitelstvu. Tím, že se to nepovedlo stávajícímu vedení, přechází tato povinnost na nás coby vítěze voleb a nejsilnější klub v zastupitelstvu," doplňuje předseda klubu zastupitelů Martin Mata.

Bývalí členové ANO ohlásili vznik hnutí VašeÚstí

i nový zastupitelský klub

v Ústí nad Labem 19. dubna 2016

V Ústí nad Labem vzniklo nové politické hnutí s názvem VašeÚstí. Založili ho bývalí členové hnutí ANO, kteří zvítězili v  komunálních volbách na podzim 2014. Hnutí zároveň oficiálně oznámilo vznik klubu v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem. Má 9 členů, kromě zástupců VašeÚstí i nezávislé zastupitele a bude tak nejsilnějším zastupitelským klubem.

Hnutí začalo vznikat na konci loňského roku. "Nechtěli jsme být nezařazenými zastupiteli, u kterých neustále každý spekuluje, kam patří. Spojuje nás program, který jsme sami před dvěma lety vytvářeli a díky kterému jsme ve volbách získali důvěru voličů. Program pro obyvatele tohoto města," říká Yveta Tomková.

Spojení dvou táborů bývalých členů hnutí ANO po loňských změnách ve vedení města může být překvapivé. Tehdejší potíže a nejasnosti ale do nového hnutí nepřenášejí. "Vyříkali jsme si staré křivdy a začínáme bez zatížení minulostí. Víme, že jsme před necelým rokem udělali spousty chyb, které vedly ke konci ve vedení města. Politicky jsme vyzráli a víme, že osobní animozity do politiky nepatří. Mnohem víc spolu komunikujeme, pravidelně se scházíme, řešíme jak stávající situaci, tak konkrétní potíže města. Z minulých chyb jsme se poučili," vysvětluje Martin Mata, který je zároveň předsedou klubu zastupitelů. Členy hnutí nebude všech devět zastupitelů, část z nich zůstává nezávislmi a s programem hnutí sympatizuje. "V zastupitelstvu budeme táhnout za jeden provaz. Budeme jednotní," doplňuje Martin Mata.

Klub bude pod novou hlavičkou vystupovat už na zítřejším zastupitelstvu. "Zkušenější a poučeni chceme začít spolupracovat na nové úrovni - úrovni konstruktivního myšlení a vzájemného respektu pro maximální prosazení základních myšlenek našeho volebního programu. Do konce volebního období zbývají více než dva roky a my chceme svým voličům dokázat, že jsme si jejich hlasy zasloužili, že jsme tu pro ně a pro naše město," říká starostka Severní Terasy Renata Zrníková.

Klíčovým bodem jednání zastupitelů má být volba členů nekompletní rady města. "Současné uspořádání, kdy město de facto řídí hnutí, které má pouhé 2 mandáty ze 37, nemá naši důvěru a především nereflektuje výsledky voleb. Vůči mnoha krokům stávajícího vedení města máme vážné výhrady a nemůžeme tedy podpořit návrhy na doplnění rady města. Ústí nad Labem potřebuje silné vedení se silnou podporou v zastupitelstvu, jinak se bude situace stále opakovat," vysvětluje Martin Mata.

Hnutí VašeÚstí už má registraci a je zapsané v rejstříku politických stran a hnutí. Do třech měsíců pak proběhne ustavují sněm, který zvolí vedení. Kandidátkou na předsedkyni je starostka Neštěmic Yveta Tomková. O post místopředsedy se bude ucházet například Lukáš Kinkor, který do začátku letošního roku vedl Mladé ANO. Juniorku hnutí Andreje Babiše opustil sám. "Věřil jsem, že hnutí ANO přinese do politiky opravdovou změnu. Také proto jsem pomáhal v kampaních a pracoval pro ústecké ANO. Bohužel Andrej Babiš ukázal, že není tou novou tváří, na kterou by se dalo spolehnout. Proto jsem odešel. Vaše Ústí má podle mého názoru perspektivu. Pokusím se předvědčit další mladé lidi, aby politiku nezatracovali, protože oni sami ji mohou změnit," doplňuje Lukáš Kinkor.

VašeÚstí bude působit na komunální úrovni, tedy v Ústí nad Labem. Ambice směrem k letošním krajským volbám nemá. "Nejsme hnutí, které by vzniklo narychlo krátce před volbami, aby se dostalo co nejrychleji k moci. Prioritou jsou pro nás obyvatelé Ústí nad Labem. Chceme, aby se jim lépe žilo, aby se cítili bezpečně a aby se Ústí zbavilo nálepky ošklivého nepřátelského města," dodává Yveta Tomková.

Členové klubu zastupitelů Vaše Ústí:

Martin BENEŠ (nez.); Milan KREJČÍ (nez.); Jiří MACH (nez.); Martin MATA (nez.);                                                             Václav PĚKNÝ (nez.); Pavel ŠTĚPAŘ (nez.); Yveta TOMKOVÁ; Josef ZIKMUND (nez.); Renata ZRNÍKOVÁ

Tisková zpráva ke stažení: